Uthyrningen stängd idag 0nsdag den 12/5 p.g.a.sjukdom

Uthyrning

Materialförvaltare Conny Larsson

Ring 072 442 52 60 vid behov av lånematerial.

Obs. Detta är det nya telefonnumret


Viktigt

 • Kontakta materialförvaltaren i god tid före varje hyrestillfälle. Ring alltid till ovanstående mobiltelefonnr. eftersom den kan passas av annan person om Conny är bortrest.

 • Var rädd om lånad utrustning. Återlämna i ursprungligt skick. Skadad eller ej rengjord utrustning debiteras extra.

 • Utlåning sker till medlemmar som betalat årsavgiften.

 • Kontant betalning eller swish vid återlämnandet.


Till Bokningen via formulär klicka här


Förteckning över materiel som kan hyras

 • Frösåningsmaskin                         30:- /vecka

 • Tapetserarbord mindre                  50:- /vecka

 • Rensfjäder mindre                         20:-/dygn

 • Rensfjäder för gjutjärnsrör             50;-/dygn

 • El häcksax                                     25:-/dygn

 • Högtryckstvätt ALTO                      50:-/dygn

 • Tillbehör Alto altantvätt eller iller    25:-/dygn

 • Vertikalskärare/mossrivare            100:-/dygn

 • Släpvagn                                       100:-/8 tim

 • Släpvagn                                       150:-/dygn

 • Byggställning äldre                        50:-/dygn 

       200:-/vecka  för 3, 5, 7 m.

 • Byggställning ny                            75:-/dygn 

       400:-/vecka upp till 9 m.

 • Vedklyv                                        100:-/dygn

 • Kakelskärare                                 25:-/dygn

 • Jordfräs                                       100:-/dygn

 • Lövblås/sug                                   50;-/dygn

 • Skarvsladd 20 m.                          10:-/dygn

 • Gipsskivehiss                                50:-/dygn

 •  Gallervält                                       50:-/dygn

                                                              150:-/vecka

 • Motorlyft                                        250:-/vecka
 • Motorstativ                                    100:-/vecka
 • Häcksax (svärd 70 cm)                 150:-/dygn
 • Kompostkvarn                               200:- dygn