Målsättningsarbete

Målsättningsarbete Etapp 1

Olika föreningar och organisationer har skilda intressen när det gäller utvecklingen av trädgårdsstaden Ösmo. Därför bildades en samverkansgrupp som behandlade 10 olika funktioner i samhället. Dessa 10 grupper har fått gruppföreträdare utsedda, vars uppgift har varit att betrakta målarkitekturen för etapp 1 och kravställa de funktioner som speglade den egna organisationens eller föreningens intressen. I avsaknad av en gemensam RA över de centrala och södra delarna av Ösmo så har den konceptuella idén som kan utläsas ur Kjell Forsheds skisser fått stå som modell för målsättningsarbetet.