Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister ien eldstad. En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Därför är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet. Och det är dessutom den enda regelbundna kontrollen av brandskyddet i en bostad.

Brandskyddskontrollen är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Det är kommunen som ansvarar för Brandskyddskontrollen, men i många kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra kontrollerna åtkommunen. Priset sätts då i samband med upphandlingen.