Bild David Klasson Nynäshamnsposten

Ösmo samverkansråd träffade Nynäshamns kommun


Ösmo PRO, Ösmo Villaägare, Ösmo Fotboll och Ösmo Socialdemokrater överlämnade den 24/9 funktionsmålsättningar för utbyggnad av Ösmo centrala och södra delar (Etapp 1). Överlämningen gjordes till kommunalrådet Harry Bouveng, som lovade att funktionsmålsättningarna skulle tillgängliggöras för övriga politiker och tjänstemän i kommunen.

Funktionsmålsättningarna är i föreliggande form, sakliga krav på samhällsfunktioner som föreningarna i Ösmo står bakom och som reflekterar respektive föreningsmedlemmars vilja om hur man vill att Ösmo ska se ut om 10 år, baserat på föreningarnas målsättningar och visioner om framtiden.

 

Fokus just nu ligget på att påverka den första etappen av utbyggnaden, där kommunen tillsammans med ankarbyggherren TITANIA ska genomföra detaljområdesgestaltning och planläggning av etapp 1. TITANIA ska sedan bryta ner detta till en egen markområdesplan för utlovad bebyggelse av en fjärdedel av detaljplaneområdet.

 

Samverkansrådet planerar därför nu att i dialog med kommunen och TITANIA samordna de funktionella kraven på området mot de tänka lösningsalternativen som byggherren tillhandahåller.


Text: Pelle Johannisson Foto: David Klasson Nynäshamnposten


Se reportaget i Nynäsposten, klicka här....