Funktionsmålsättningar


Title
Ösmo Yrkeshögskola
FUM 10.1 Kommunalteknisk förvaltning mm inom ramen för etapp 1
l5.1.1. Sport och Fritidscentra
5.1.1.1 Aktivitetsplaner (för spontanfotboll, basket, bandy, hockey m.m.)
5.1.1.3 Behålla slingan och vår natur
5.1.1.4 Fräscha upp slingan runt Muskan
5.1.3 Kulturfunktioner
FUM 6.1 Hälscocenter inom ramen för etapp 1