Välkommen till Ösmo villaägarförening

Ösmo Villaägarförening har tidigare annonsera årsmötet till den 22 mars men skjutit upp detta till den 19 april . Nu är läget i Stockholmsområdet alltmer allvarlig, varför styrelsen har beslutat att årsmötet skjuts till september 2020. Nästa mötesdag meddelas på hemsidan och i NP i sedvanlig ordning tre veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att tillgängliggöras via hemsidan sex veckor före årsmötesdagen.

 

På styrelsens vägnar

Per Johannisson

Ordförande

Medlemsinformation

Hur blir man medlem?


Varje fastighetsägare kan bli medlem i Ösmo Villlaägareförening genom 
att betala årsavgiften 150:- till plusgirokonto 479 68 77-1.
(Glöm ej att ange namn, adress samt ev. tfn.nr och e-mail adress).

Ansöka om medlemskap klicka här....

Hur får jag mer information?

Övrig föreningsinformation lämnas av:

Roteombuden

Styrelsen 

Fastighetsägare klicka här


Våra stadgar klicka här........