Välkommen till Ösmo villaägarförening


Framtid Ösmo 2030 

Kommun påbörjar nu en detaljplanering för utbyggnad av Ösmo som är en av de utpekade landsbyggsnoderna i RUFS 2050 (regional utvecklingsplan för stockholmsregionen). 

En utbyggnad av Ösmo infrastruktur som en förutsättning för att utveckla bostadsbeståndet, skolor, och fritidsfunktioner samt förskola och äldrevård med omsorgsverksamhet.  

 

Ösmo 

Ösmo är en centralt belägen ort på Södertörn. Ösmo tätort är vackert belägen norr om Nynäshamns kommun vid en egen sjö, Muskan. Det är en förort till Stockholm som bärs upp av dess mångkulturella arv och invånare. Det visars sig inte minst i det rika utbudet av föreningsliv. 

Närhet till buss och pendeltåg är förutsättningar för en rörlig fritid och enkelhet att komma till och från arbeten i regionen.  

Ösmo erbjuder med sin nya centrumkärna en inbjudan till fortsatta satsningar runt denna kärna med ny skola, nya bostäder, rekreation och fritid och ett rikare näringsliv i samverkan med alla ideella organisationer.  

Ösmo erbjuder rekreationer med naturupplevelser invid Muskan samt vidsträckt landsbygd invid hörnet.  

 

Ösmo detaljplanering

När stora planer om ny utveckling påbörjas är det viktigt att de som verkar och bor i området får vara med och påverka den framtida utvecklingen. En utveckling av samhällsfunktionerna i Ösmo sker dels genom att det finns en samhällskritisk infrastruktur, dels de samhällsviktiga funktioner som byggs på denna.  

Hus byggs men också vad som planeras in mellan husen. Här kommer behövas bättre vägar för bussar och bilar, här kommer att behövas trygghetsboende och vård och omsorgsboende för de äldre.  

 

Södertörns bästa skola (Camp Ösmo) 

Vi kommer behöva en ny skola med målet att bli Södertörns bästa skola för attraktiv utbildning som i sig lockar till sig folk som vill verka och bo i Ösmo. 

Vi behöver också Södertörns bästa förskola för våra yngre samt utöka och förbättra möjligheten till en rik fritid för alla runt husknuten.  

Vi som föreningar representerar många som idag bor i Ösmo. Våra medlemmar är närmast att fundera på framtiden och ingen är bättre än de för att diskutera dessa frågor. 

Vi tror också att en helt ny skola behöver genomtänkta lokaler i närheten av det nya fritidscentrum som växer upp runt kring Ösmo IP.  

 

Södertörns bästa äldreboende

Vi boende i Ösmo har redan idag funderingar på om det är så klokt att lappa och laga det gamla vård och omsorgsboendet vid Tallåsen som ligger långt bort och otillgängligt till. Här finns istället förslag från ett stort antal enskilda pensionärer i inom Ösmo PRO som lagt ett medborgarförslag för ett nytt vård- och omsorgsboende, trygghetsboende  

 

 

Södertörns bästa hälsocenter

Vi vill tillsammans vurma för ett sammanhållet hälsocentrum med läkare, fotvård, optiker och apotek som ligger runt den nya centrumkärnan i Ösmo och som kan omhänderta alla typer av primär sjuk- och hälsovård i den nya landsbyggsnoden för att därmed erbjuda alla anslutna serviceorter ett kvalitetssäkrat hälsocenter.

 

Södertörns bästa fritidscenter 

Vi vill tillsammans med föreningslivet i Ösmo bidra till våra medlemmars intresse av en bättre fritid. I Ösmo finns flera idrottsföreningar som i framtiden samverkar med övriga föreningar, exempelvis Södertörnsleden, för att berika våra medlemmars boende och fritid. 

 

Miljö 

När man bygger hus och anläggningar måste man också planera in miljö som dessa ska ingå i. Vi måste kunna bygga hus och fastigheter som lokala energinoder i det framtida elnätet baserat på miljövänliga metoder och materiel. 

 

Påverkan på detaljplaneringen

Kommunen har precis påbörjat planeringen och vi boende har därför nu stor möjlighet att berätta hur vi vill att det framtida Ösmo ska utvecklas.  

Ösmo kommer att fram till 2028 växa med cirka 50 procent, vilket är en kraftig tillväxt som kommer behövas planeras och utvecklas av de boende innan beslut om valda alternativ antas och implementeras. De som är bäst skickade att planera den framtida utbyggnaden av Ösmo är de som bor och verkar i Ösmo.  

 

Föreningssamverkan

Villaägareföreningen i Ösmo och Socialdemokraterna Ösmo har därför tagit initiativet att tillsammans med övriga föreningsliv i Ösmo bidra till att fånga upp folkets vilja med utgångspunkt inom respektive föreningsliv. Dessa önskemål om framtid Ösmo 2030 kommer sen att kanaliseras till berörda politiker för implementering i detaljplanen för Nya Ösmo för att få en hållbar utveckling av vår hembygd.

 

”Torgmöte” 

Den 2 juni klockan 12.00-15.00 bjöd Ösmo Villaägareförening in samtliga folkrörelseanknutna föreningar samt alla med intresse för Ösmos utveckling till öppet möte på torget i Ösmo utanför simhallen. Alla var välkomna att besöka oss under trevliga former där Ösmo villaägarförening tillsammans med Socialdemokratiska föreningen, Hembygdsföreningen, PRO, Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan och Ösmo GIF fanns på plats. Övriga föreningar i ÖSMO var också inbjudna men kunde tyvärr inte ställa upp. 

Vi avser årligen förbättra och förnya våra krav från medlemmarna för att sedan överlämna dessa till Nynäshamns samlade politikerkår, för beslut om implementation och realisering. Av kommunens tjänstemän 

Vi möts för en framtida föreningssamverkan och en attraktiv tätort nästa gång den 16 oktober i lokalen vid gamla elverket i Ösmo industriområde. 

 

Per Johannisson 

Ordförande i Ösmo villaägarförening