Medlemsinformation

Om du vill se denna länk i din mobil så rekommenderas att mobilen är liggande

Hur blir man medlem?


Varje fastighetsägare kan bli medlem i Ösmo Villlaägareförening genom 
att betala årsavgiften 150:- till plusgirokonto 479 68 77-1.
(Glöm ej att ange namn, adress samt ev. tfn.nr och e-mail adress).

Ansöka om medlemskap klicka här....

Hur får jag mer information?

Övrig föreningsinformation lämnas av:

Roteombuden

Styrelsen 

Fastighetsägare klicka här


Våra stadgar klicka här........