Styrelsen har ca. 4-5 ordinarie möten varje år. Utöver detta träffas styrelsen i samband med förberedelser av temadagar etc.

Vice ordförande:

Bo Abrahamsson

abbe.hb@telia.com

073-835 50 96


Styrelseledamot

Otto Svedenblad

otto.svedenblad@telia.com

08-520 392 64


Styrelseledamot

Martin Svedenblad

martin.svedenblad@gmail.com

070-516 68 08


Ersättare

Jan Marceau

ij.marceau@telia.com

08-520 387 08


Sekreterare

Varierande inom styrelsen


Styrelsen

Funktionärer

Funktionärerna i föreningen har uppdrag som är viktigt för att föreningen skall fungera smidigt.

De är dem man kontaktar eller blir kontakade av i olika sammanhang.

Den som oftast blir kontaktad är förstås materialförvaltaren som medlemmarna vänder sig till för att hyra föreningens redskap. 


Materialförvaltare

Conny Larsson

Munins väg 2

072 442 52 60


Omb. vägföreningen

Arne Tillbom

Björkvägen 9

08-520 305 31

arne.tillbom@osmodata.pp.se


Valberedning

Arne Rosenqvist

arne.rosenqvist@telia.com

073-934 23 43


Valberedning

Hans Larsson

Vidars väg 11

070-724 07 68

hanslson@telia.com


Revisor

Therese Nilsson

Tärnvägen 6

070 234 30 18


Revisor

Bengt Staaf

Carl Bondes väg 37 Sorunda

076-777 88 69


Revisorssuppleant

Ann Lagerström

Tärnvägen 5Webbmaster

Dennis Skoogh

Ymers väg 9

070-152 69 42

webbmaster@osmovilla.se


Trygghetssamverkan

H E Näslund

Tjädervägen 5

08-52030710

hansevertnaslund@gmail.com