Välkommen till Ösmo villaägarförening

Årsmöten

Ösmo Villaägarförening har tidigare annonsera årsmötet till den 22 mars men skjutit upp detta till den 19 april . Nu är läget i Stockholmsområdet alltmer allvarlig, varför styrelsen har beslutat att årsmötet skjuts till september 2020. Nästa mötesdag meddelas på hemsidan och i NP i sedvanlig ordning tre veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att tillgängliggöras via hemsidan sex veckor före årsmötesdagen.

 

På styrelsens vägnar

Per Johannisson

Ordförande